Voorbehandeling aluminium

Een goede basis

Gebreken in de coating worden in het merendeel van alle schadegevallen veroorzaakt door een onjuiste of onvolledige voorbehandeling van de ondergrond. Een juiste voorbehandeling biedt een goede basis voor de aan te brengen coating.

Badenreeks

Van der Meer Oppervlaktetechniek maakt gebruik van een dompelproces om de aluminium producten voor te behandelen. De badenreeks bestaat uit een aantal achter elkaar geplaatste baden waar het aluminium ontvet, gebeitst en van een conversielaag wordt voorzien. Tussen de behandelingen kan gespoeld worden.

Ontvetten

Producten die op het aluminium oppervlak voorkomen, zoals vet, vuil en andere verontreinigingen kunnen de werking van andere voorbehandelingen belemmeren. Er zijn diverse ontvettingsmethoden denkbaar. In de industrie wordt het in een bad ontvetten met alkaliƫn of zuren veel toegepast. Aluminium wordt veelal ontvet in een mild alkalisch bad (pH tussen 11 en 12). De vloeistof heeft een licht etsende werking op het aluminium.

Beitsen

Op een aluminium ondergrond is veelal een dunne oxydehuid aanwezig, welke verwijderd dient te worden alvorens een verfsysteem wordt aangebracht. Dit kan worden gerealiseerd door het aluminium oppervlak te beitsen met een alkalische of zure oplossing. De oplossing gaat een chemische reactie aan met het aluminium, wat resulteert in een ruw oppervlak. Na het beitsen dient het oppervlak goed gespoeld te worden. Beitsresten kunnen het verdere proces verstoren.

Conversielagen

Metalen worden voor het aanbrengen van een coating vaak van een conversielaag voorzien. Een conversielaag heeft ten doel het aluminium, in combinatie met een coating, extra bescherming te bieden tegen corrosievorming. Conversielagen zijn dunne, niet metallische lagen die middels een chemische behandeling op het metalen oppervlak worden aangebracht.

Chromateren

Onder chromateren wordt verstaan het aanbrengen van chromaatlagen (conversielagen) met behulp van waterige oplossingen van chroomzuur al dan niet gecombineerd met fosforzuur of fluorwaterstof. Afhankelijk van de vloeistofsamenstelling en de laagdikte kunnen chromaatlagen verschillende kleuren bezitten.Zo is het zeswaardig chroom geel van kleur, bij driewaardig chroom is een groene kleur aanwezig op het product. Na vorming van de chromaatlaag wordt het product goed gespoeld om overtollige zouten te verwijderen. Deze zouten kunnen leiden tot corrosie en onthechting. 

Milieu wetgeving

Door regels van de Europese Unie is het in de toekomst in heel Europa verboden om chroom 6 te gebruiken als voorbehandeling van metaal omdat het schadelijk is voor milieu en mens. Van der Meer Oppervlaktetechniek speelt hier op in door het bedrijf uit te breiden met een sproeitunnel, waar de aluminium producten zullen worden voorbehandeld middels een chroomvrij proces. De kwaliteit van dit chroomvrije voorbehandelingsproces is gelijkwaardig aan die van een voorbehandeling op basis van chroom 6. 

qualicoat

vmrg keurmerk

Neem contact met ons op

  • Telefoon +31 (0)20 – 447 02 45

PRIVACYVERKLARING

Bezoekadres

Nieuw zeelandweg 14
1045 AL
Amsterdam